image
Rr.Nacionale Fier-Patos km 4 Portez

“ALBAFRESH” shpk

image
Perparesi e kesaj kompanie eshte importi I bananes dhe frutave ekzotike.
Importim-exportim, trajtim dhe tregtim te fruta-perimeve
Rëndësinë e cilësisë dhe standartit te produktit dhe shërbimit.
Kordinon sa me mire marrdheniet furnitor-staf-klient.
Ka zgjeruar aktivitetin e saj edhe ne eksportimin e frutave-perimeve vendase ne tregun e huaj.

“ALBAFRESH” shpk

image

“ALBAFRESH” është pjese e Grupit “Jordil sh.a” qe tregton me shumice materiale per Ujesjellesa, Plera Kimike podukte te ndryshme per sera, projektimin-zbatimin  furnizim per sisteme vaditje,projektim-zbatim konstruksione metalike ne magazina, kapanone, dhoma frigoriferike etj, avantazh ky per ALBAFRESH shpk per te qene ne kontakt sa me te afert me fermeret per te bere dhe grumbullimin e produkteve bujqesore te tregut te brendshem.

Pse Te Na Zgjidhni Ne

“ALBAFRESH” shpk

image
image
image
“ALBAFRESH” shpk

Ne Ofrojme

image

CILESI

TRANSPORT

KORREKTESI