RRETH ALBAFRESH

“ALBAFRESH” shpk

image

“ALBAFRESH” shpk eshte nje kompani e re ne tregun e import-exportit te frutave dhe perimeve me adrese Rr.Nacionale Fier-Patos km 4 Portez. Perparesi e kesaj kompanie eshte importi I bananes dhe frutave ekzotike te destinuara per tregun Shqiptar dhe vendet e Rajonit.

Aktiviteti i shoqerisë ka filluar me importimin, trajtimin dhe tregtimin e bananeve për t’u zgjeruar në kohë dhe në importim-exportim, trajtim dhe tregtim te fruta-perimeve te tjera.

Per kete qellim kompania disponon 12 dhoma frigoriferike te frutave me nje kapacitet total 900 ton per ruajtje dhe trajtim te produkteve qe kerkojne specifikisht afate kohore te shkurter dhe te gjate.

image
image

— VITE  EKSPERIENCE NE IMPORT DHE EKSPORT

Kompania gjithmone ka nënvizuar rëndësinë e cilësisë dhe standartit te produktit dhe shërbimit.

“ALBAFRESH” shpk është një ndërrmarje dinamike në zgjerim të vazhdueshëm me dy qendra frigoriferike ne Rrethin e Fierit qe duke kordinuar sa me mire marrdheniet furnitor-staf-klient bene te mundur mbulimin me profesionalizem te territorit dhe kërkesës se tregut.

Gjithcka filloi me importin dhe tregtimin e bananes por shume shpejt  “ALBAFRESH” u be pike referimi si kompania me e madhe e tregtimit te fruta perimeve ne gjithe Shqiprise persa i perket cilesise se produkteve qe tregton duke i ofruar te klientit llojshmeri, cilesi, transport dhe korrektesi.

“ALBAFRESH” është pjese e Grupit “Jordil sh.a” qe tregton me shumice materiale per Ujesjellesa, Plera Kimike podukte te ndryshme per sera, projektimin-zbatimin  furnizim per sisteme vaditje,projektim-zbatim konstruksione metalike ne magazina, kapanone, dhoma frigoriferike etj, avantazh ky per ALBAFRESH shpk per te qene ne kontakt sa me te afert me fermeret per te bere dhe grumbullimin e produkteve bujqesore te tregut te brendshem.

Produktet kryesore jane te importuara direkt nga vendi i origjines.

Gjithashtu “ALBAFRESH” shpk ka zgjeruar aktivitetin e saj edhe ne eksportimin e frutave-perimeve vendase ne tregun e huaj me kliente kryesore ne shtetet si: Greqi, Serbi, Ceki, Maqedoni. Angazhimi jone eshte qe se shpjeti te kemi bashkpunime dhe ne tregun Europian e me gjere.

image
KAPACITET TOTAL 900 TON

kompania disponon 12 dhoma frigoriferike te frutave

image

--- VITE

EKSPERIENCE
PRODUKTE TË FRESKËTA

Trajtimi I Produkteve

image

Per kete qellim kompania disponon 12 dhoma frigoriferike te frutave me nje kapacitet total 900 ton per ruajtje dhe trajtim te produkteve qe kerkojne specifikisht afate kohore te shkurter dhe te gjate.

IMPORT
100%
EKSPORT
100%

JU OFROJME PRODUKTET ME CILESINE ME TE LARTE

MOS NGURONI TE NA KONTAKTONI.