"Albafresh" shpk import & export te frutave dhe perimeve Rreth Nesh pjese e Grupit
“Jordil sh.a”
Rr.Nacionale Fier-Patos km 4 Portez. JORDIL
bashkpunime ne
tregun Europian
Eksportim Ne Tregun e Huaj Shërbimet

JORDIL.AL

ALBAFRESH.AL

JORDILCONSTRUCSION.AL

image
image
RRETH ALBAFRESH

Lider Në Import-Exportit e Frutave & Perimeve

image

“ALBAFRESH” shpk eshte nje kompani e re ne tregun e import-exportit te frutave dhe perimeve me adrese Rr.Nacionale Fier-Patos km 4 Portez. Perparesi e kesaj kompanie eshte importi I bananes dhe frutave ekzotike te destinuara per tregun Shqiptar dhe vendet e Rajonit.

Aktiviteti i shoqerisë ka filluar me importimin, trajtimin dhe tregtimin e bananeve për t’u zgjeruar në kohë dhe në importim-exportim, trajtim dhe tregtim te fruta-perimeve te tjera.

Cfarë Bëjmë

SHERBIMET që ne ofrojmë

image

Import & Export

“ALBAFRESH” u be pike referimi si kompania me e madhe e tregtimit te fruta perimeve ne gjithe Shqiprise

Trajtim te Produkteve

Per kete qellim kompania disponon 12 dhoma frigoriferike te frutave.

Cilësi e Produktit

Kompania gjithmone ka nënvizuar rëndësinë e cilësisë dhe standartit te produktit dhe shërbimit.

Tregun e Huaj

Angazhimi jone eshte qe se shpejti te kemi bashkpunime dhe ne tregun Europian e me gjere.

KAPACITET TOTAL 900 TON

kompania disponon 12 dhoma frigoriferike te frutave

Importim & Exportim

KEMI 18 VITE EXPERIENCE

“ALBAFRESH” shpk

image
“ALBAFRESH” është pjese e Grupit “Jordil sh.a” qe tregton me shumice materiale per Ujesjellesa, Plera Kimike podukte te ndryshme per sera, projektimin-zbatimin  furnizim per sisteme vaditje,projektim-zbatim konstruksione metalike ne magazina, kapanone, dhoma frigoriferike etj, avantazh ky per ALBAFRESH shpk per te qene ne kontakt sa me te afert me fermeret per te bere dhe grumbullimin e produkteve bujqesore te tregut te brendshem.
image

---VITE

EKSPERIENCE
PRODUKTE TË FRESKËTA

Trajtimi I Produkteve

image

Per kete qellim kompania disponon 12 dhoma frigoriferike te frutave me nje kapacitet total 900 ton per ruajtje dhe trajtim te produkteve qe kerkojne specifikisht afate kohore te shkurter dhe te gjate.

IMPORT
100%
EXPORT
100%